De zorg kan het beste innoveren met behulp van ervaringsdeskundigen. Uit onderzoek blijkt dat patiënten mee willen werken aan het verbeteren van de zorg, maar vaak niet weten hoe. De oplossing is nabij: sinds deze maand ontwikkelt stichting Share2Care een platform voor behoeftegedreven zorginnovatie. ‘’Wij verbinden mensen om projecten tot leven te brengen door het delen van informatie’’.

Wat wil de patiënt?

David de Wilde, medeoprichter van Share2Care en innovator bij Zilveren Kruis, constateert dat veel zorginnovaties niet aansluiten bij behoeften van patiënten. ‘’Elke zorgvernieuwer wil de patiënt centraal zetten, maar het schuurt vaak in de uitvoering.’’

Terwijl bijna alle mensen bereid zijn gegevens te delen voor medisch onderzoek, wordt maar een op de drie hiervoor gevraagd (Patiëntenfederatie, 2021). ‘’Het bundelen van patiënteninformatie biedt kansen voor behoeftegedreven innovatie. Deze worden onvoldoende benut, ondanks nieuwe wetgeving en infrastructuren rondom veilige data uitwisseling.’’ meent de Wilde.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8ba026cd-9414-44ed-8232-50d610f1a4a0/Untitled.png

Share2Care platform

Bedrijven maken gebruik van data om succesvol te innoveren. Helaas gaat dit vaak over de hoofden van mensen heen. Dit schept wantrouwen. Share2Care brengt daar verandering in: zij stellen mensen in staat hun data te gebruiken voor doelen die zij belangrijk vinden.

‘’Wij dromen van een platform waarop je zorg- en gezondheidsprojecten kan steunen door informatie te delen.’’ Hierbij is Share2Care geïnspireerd door crowdfunding: het grote publiek als drijvende kracht voor innovatie. Sinds 2015 is de omzet van crowdfunding in Nederland–via populaire platforms als Kickstarter–meer dan verdriedubbeld.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1db20fa7-469a-4ad7-83e0-02d4ec753c12/Untitled.png

De patiënt kiest

De waarde van een platform werd duidelijk door naar patiënten te luisteren. ‘’Het is belangrijk dat de keuze wat en waarvoor je je gegevens deelt altijd bij de mens zelf ligt. Bijvoorbeeld een voedingsdagboek bijhouden voor onderzoek naar gezonde levensstijlen, of medische informatie delen om nieuwe behandelingen te realiseren.’’

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/96ab83e5-db5b-48e7-9ad8-b2d60183adea/Untitled.png

Vervolgstappen

Het opzetten van de stichting is de eerste stap richting de realisatie van de Share2Care missie: het dichten van de kloof tussen patiënten en zorginnovatie. Deze maand pitchen zij hun concept voor mogelijke investeerders en partners als afsluiting van de mini-opleiding Digitaal ondernemerschap in de zorg. ‘’Wij roepen alle geïnteresseerden op om ons te volgen via onze website of direct contact met ons op te nemen. Kies, deel, innoveer!’’

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1ff79f9e-eabc-48e8-b49d-96d3374103e5/Untitled.png


Dit deel niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: David de Wilde, [email protected] / 06-51310641

Dit persbericht is een fictief persbericht dat gemaakt is als onderdeel van de opleiding Digitaal Ondernemerschap in de zorg.