Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten voelen aan den lijve, hoe het steeds moeilijker wordt goede zorg te garanderen door oplopende tekorten. Digitale innovaties hebben allang bewezen voor kwaliteitsverbetering, drukverlaging en meer werkplezier te zorgen. Waarom bereiken deze toch maar mondjesmaat de praktijk? Dat moet anders dacht Agnes Offenberg, zij ontwikkelt My Nursense Partners, een portaal waar innovatieve bedrijven de gedreven zorgprofessionals vinden.

De personele krapte in de zorg is een langer bestaand probleem en nergens zo nijpend als bij de verzorgende en verpleegkundige beroepen. Gedurende de pandemie werd afgelopen jaar extra duidelijk hoe belangrijk voldoende arbeidspotentiaal is. Het aantal beschikbare ‘bedden’ biedt nooit de oplossing zonder voldoende handen, kennis en kunde ‘aan’ het bed. Het is berekend dat om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, 1 op de 4 werkenden een functie in de zorg zal moeten kiezen in 2040. Ter vergelijking, in 2020 was dat 1 op de 7. Naast een flink tekort aan mensen, is de zorg ook minder efficiënt geworden. Productiviteit is enorm gedaald en vooral na 1997 zien we dit verergeren. Een belangrijke factor hierin is de toegenomen regeldruk, waardoor de zorgprofessional minder percentage van zijn of haar tijd aan de patiënten en cliënten kan besteden.

Gelukkig is er veel aandacht voor het probleem, welke dan ook de hele maatschappij treft. Aan allerlei kanten wordt ingezet op werven en behoud van zorgpersoneel. Echter, daarmee blijft het bij een doekje voor het bloeden. Waar nog onvoldoende naar gekeken wordt is hoe we de zorg efficiënter kunnen maken.

Door in de zorg digitale innovaties toe te passen is het de verwachting dat de productiviteit tussen 30-90% toeneemt. Dat is een enorme verbeterkans, mits we die werkelijk grijpen. Andere werkvelden zijn de zorg voor gegaan en hebben substantiële slagen kunnen maken met verhogen van kwaliteit en efficiënte inzet van mensen en middelen. Voor de zorg geldt een heel ander verhaal, terwijl we weten dat wanneer we blijven doen wat we deden, de situatie onhoudbaar wordt. Vergeet daarbij niet, totale kosten voor de zorg bedroegen in 2020 al 98 miljard euro en de verwachting is dat dit in 2040 oploopt tot wel 175 miljard. Dit betekent dat het nu 13% van het BBP bedraagt en in 2040 16%. Hoe komt het toch dat de ontwikkeling van digitale zorg zo achter loopt, bij de rest van de maatschappij? Deels komt dit door wet- en regelgeving, veiligheid en privacy zijn heel belangrijk en kaders hiervoor moeten worden aangepast aan de nieuwe tijd, dit heeft inmiddels de aandacht van politiek en beleidsmakers. Ook op gebied van financiering is tegenwoordig meer ruimte voor innovatie en verbetering. Wat houdt ons dan toch nog tegen om vaart te maken?

Het antwoord is zo logisch. Belangrijke innovaties zullen nooit hun weg naar de zorg vinden, tenzij eindelijk aan een heel belangrijke voorwaarde wordt voldaan, namelijk direct contact met de verzorgende en verplegende zorgprofessional. Hoe weten de bedrijven die de innovaties ontwikkelen waar de behoeften van de uitvoerende zorgprofessionals en hun patiënten liggen? Welke toepassingen passen het best in hun dagelijkse praktijk? Hoe worden zij zo optimaal mogelijk in staat gesteld om kwalitatieve zorg te leveren? Tegenwoordig is er steeds meer oog voor verpleegkundig leiderschap en ook worden verzorgenden en verpleegkundigen nu eindelijk meer betrokken bij het maken van beleid. Het is immers duidelijk dat ongelooflijk veel kennis gehaald kan worden bij de zorgprofessional met zijn of haar voeten in de klei. Dat ontwikkelaars van zorginnovaties juist met deze essentiële beroepsgroepen aan tafel zitten is helaas minder vanzelfsprekend. Dit heeft tot gevolg dat innovaties belemmerd worden om hun weg naar de praktijk te vinden. My Nursense Partners biedt die verbinding. Door kruisbestuiving worden ideeën geboren, kinderziekten vroegtijdig verholpen en groeien innovaties naar een gezonde volwassenheid. Het betrekken van zorgexperts in het ontwerpproces, maakt dat de implementatie ervan zoveel voorspoediger verloopt, er ontstaat synergie en worden échte slagen gemaakt. En dat moet, want we hebben geen tijd te verliezen, de zorgprofessional zeker niet!

Entrepreneurs die de gezondheidszorg serieus nemen en werkelijk verschil willen maken, kunnen input krijgen van experts op de werkvloer, hun prototypes laten testen en écht een glashelder inzicht krijgen in de professional-journey. My Nursense Partners biedt een uitgebreide pool van diverse zorgprofessionals en een ongekende learningloop. U kiest de pakketten en de investering die bij uw organisatie passen. De aangesloten zorgprofessional ziet zich met zijn of haar inspanningen, naast een vergoeding, directer invloed op de zorg van de toekomst hebben. Verder zal My Nursense Partners ontwikkelmogelijkheden organiseren, zoals onder andere toegespitste en (geaccrediteerde) seminars en workshops op gebied van innovatie in de zorg. Het is een snelkookpan die het verschil maakt, welke in de zorg zo nodig is.


Voor meer informatie: Agnes Offenberg

Link naar platform (in ontwikkeling): www.mynursensepartners.com

Contactgegevens: Agnes Offenberg 06-30511048

Dit persbericht is een fictief persbericht dat gemaakt is als onderdeel van de opleiding Digitaal Ondernemerschap in de zorg.